Plan.

Er is een uitgebreid businessplan voor een hotel-restaurant, inclusief tekeningen met mogelijke uitbreidingen en aanpassingen gemaakt door een architect.

Het hotel-restaurant is een verdere uitbreiding en voortzetting van de B&B activiteiten. Er zijn vergaande besprekingen met de gemeente gevoerd, mede hierop is dit businessplan gebaseerd.

In het plan staan o.a. mogelijke indelingen van de diverse ruimtes, verwachte omzet, hoeveelheid couverts enz.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn ook: ideeën, de markt, doelgroepen, promotie, swot- analyse, marketingplan, financieel plan enz. enz.

Alleen voor zeer geïnteresseerde potentiële kopers ligt het plan ter inzage.